بیشتر بدانیم

مجموعه کوک در قبال کلیه فروش هایی که انجام می دهد پاسخگو می باشد و هر گونه ایراد و مشکل در محصولات را می پذیرد.

با توجه به ثبت سریال دستگاه های خریداری شده توسط مشتریان در سیستم نرم افزاری و مدیریتی این مجموعه، پاسخگوی هر نوع مشکلی تنها با ارایه دستگاه و جعبه آن می باشد و نیازی به ارایه فاکتور فروش نیست.

در کوک هر مشتری دارای کد شناسه منحصر به فر می باشد و کلیه خرید هایی که انجام می دهد ثبت شده و امتیازات مربوطه را دریافت می کند.

..

.