خدمات

خدمات نرم افزاری کوک هم در پلتفرم OSX و هم iOS‌ ارایه می شود که نرم افزار های این واحد گلچینی از بهترین ها می باشد. عیب یابی سخت افزاری و نرم افزاری و ارایه بهترین راهکار و رفع عیب توسط متخصیص خبره در این حوزه انجام می گیرد.

این واحد قلب فنی مجموعه بوده و سعی کرده تا خدمات رضایت بخشی ارایه کند.

 

.